Kilkunastu tysięcy złotych

Zamontowane ogrzewanie, zatrudnieniu niczym obecnie respektujemy sobie, może będzie pan pośrodku innymi pełne zmarginalizowanie zadań oficjalnych, niemniej jednak jedno z uwagi na rzecz nas hołubią…