Wykorzystywanie nowych technologii w nauczaniu

Dobry pedagog to osoba, która umie zainspirować swoich uczniów do obnażania swoich zainteresowań i pasji. Potrafi on dopasować swoje metody edukowania do osobistych potrzeb każdego ucznia, dzięki czemu każdy zdoła osiągnąć powodzenie. Kunszt zbudowania należytej atmosfery w klasie oraz zachęcanie do dyskusji i wymiany pomysłów to kolejne cechy rzetelnego nauczyciela. On/ona jest autorytetem dla swoich uczniów, lecz zarazem jest otwarty/a na ich opinie i sugestie. Solidny pedagog to przede wszystkim osoba, jaka potrafi zaszczepić w uczniach zamiłowanie do uczenia się i odkrywania nowatorskich rzeczy.

Solidny nauczyciel to również osoba, która przez cały czas się rozwija i rozszerza swoją wiedzę z danego przedmiotu, co umożliwia mu/jej na dostarczanie uczniom najnowszych wiadomości i ciekawostek. Potrafi on/ona też zauważyć i rozwijać talenty i zainteresowania swoich uczniów, co pozytywnie oddziałuje na ich pewność siebie i motywację do dalszego rozwoju.

Porządny profesor to też postać, jaka umie konstruować relacje z uczniami, jest dostępny i życzliwy, potrafi słuchać i udzielać rady. On/ona rozumie, że każdy uczeń jest inny i ma swoje indywidualne potrzeby i przeszkody. Tym samym również umie dostosować swoje metody kształcenia do każdego ucznia i pomaga mu/jej w rozwiązywaniu problemów.

Porządny pedagog to także postać, jaka potrafi dobrać swoje metody kształcenia do rozmaitych stylów szkolenia się swoich uczniów, ażeby każdy mógł skutecznie adaptować wiedzę. Potrafi on/ona także aplikować różnorodne metody kształcenia, takie jak praca w grupach, projekty, prezentacje, żeby uatrakcyjnić proces nauki i utrzymać atencję uczniów.

Dobry profesor to również osoba, jaka jest elastyczna i potrafi dostosować swoje plany lekcji do obowiązujących potrzeb i zamiłowań swoich uczniów, ale też jest otwarty na wdrażanie nowych metod i narzędzi nauczania.

Wskazane jest nadmienić, że porządny nauczyciel to również postać, która jest skłonna do asystowania swoim słuchaczom poza godzinami lekcyjnymi, lub to poprzez osobiste konsultacje, lub też poprzez udział w rozmaitych kołach zamiłowań czy projektach.

W skrócie, dobry profesor to postać, jaka jest skuteczna, elastyczna, motywująca, i jaka dba o postęp swoich uczniów, zarówno pod względem kształcącym, jak i osobistym.